De Groenteman van het Kennedyplein is onderdeel van AGF Siere Detailhandel BV gevestigd in Leiden. Wij werken met de Algemene Voorwaarden van onze branche vereniging AGF Detailhandel. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de arrondissementsrechtbank te ‘s-Gravenhagen onder inschrijfnummer 79/2001. U kunt ze via deze link bekijken en downloaden.